Om snabbkommandon

Hjälpmedelsanvändare som navigerar med tangentbordet har stor nytta av att kunna använda tangentbordet för navigering.

I Internet Explorer utför man snabbkommandon genom att hålla nere Alt knappen samt den angivna snabbtangenten på tangentbordet.

I Opera använder man Shift + Esc + Snabbtangent.

I Firefox använder man Alt + Shift + Snabbtangent.

Ifall inte snabbvalskommandot aktiveras efter att du gjort tangentkombinationen kan du behöva att aktivera händelsen genom att klicka på Enter.

Dessa snabbkommandon används

  • S - Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet
  • 0 - Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation
  • 1 - Startsida/Sökfunktion
  • 3 - Webbplatskarta
  • 6 - Hjälp