Om Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv.

Tillgänglighetsguiden togs fram första gången 1993-1994. Den senaste inventeringen genomfördes på initiativ från Nybro Funktionshinderråd våren och sommaren 2010 och bygger på Handisams (Myndigheten för handikappolitisk samordning) riktlinjer.

Inventeringen och sammanställningen av materialet har gjorts av Tekniska förvaltningen och kommunens webbutvecklare har ökat informationsvärdet genom en sökbar databas och webbplattform, där tillgänglighetsaspekten har prioriterats.

I framtiden kommer guiden uppdateras i takt med att förändringar och förbättringar görs.

Symboler/Riktlinjer

I redovisningen använder vi nio symboler, så kallade piktogram, som är hämtad ur Svensk standard SS 30600:2008 och är tänkt att öka rapportens tillgänglighet. Utförlig beskrivning av symbolförklaring.

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Tillgängligt för synskadade
 • Tillgängligt för hörselskadade
 • Handikappsarkering
 • Tillgänglig hiss
 • Tillgängligt för astmatiker och allergiker
 • Handikappanpassad toalett
 • Toalett
 • Tillgänglig dusch

Graden av tillgänglighet mäts i fyra kategorier:

 1. lokalen uppfyller Handisams riktlinjer för tillgänglighet
 2. lokalen uppfyller till största del Handisams riktlinjer för tillgänglighet
 3. lokalen uppfyller inte Handisams riktlinjer för tillgänglighet
 4. funktionshinderanpassning finns inte eller är inte aktuell i lokalen

Kontakt

Kontakta Samhällsbyggnad, e-post: Samhallsbyggnad@nybro.se
på Nybro kommun ifall du har frågor eller vill ändra något på denna webbplatsen.

Teknisk kontakt är Anders Jonasson som är webbansvarig på Nybro kommun, e-post: anders.jonasson@nybro.se.