Oskars kyrka

Sökväg: Kategorier »

Alsjöholm
382 96, NYBRO
Telefon: 0481-435 00

Ej möjligt att sitta skyddad inom synhåll för taxi etc., dörr innanför entrén, omarkerad yttertrappa 5 steg, ej ledstång 3 dm före eller efter trapp, ej ringklocka, ej dörröppnare, entrétröskel 6 cm, minsta kommunikationsbredd 105 cm, blommor och växter vid altaret, 11 cm tröskel till scen/podium. Alternativ entré: ej ringklocka, ej dörröppnare, entrétröskel 7 cm, uteramp 80 cm bred, 23 % lutning ej ledstång vid ramp, friytan vid entrédörrens öppningssida mindre än 70 cm. Toalett: ej visuellt brandalarm, yta 200x238 cm.


Tillgänglighet för rullstolsburna

Tillgänglighet för rullstolsburna
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Tillgänglighet för synskadade

Tillgänglighet för synskadade
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Handikappsparkering

Handikappsparkering
Betyg: Lokalen uppfyller riktlinjerna


Tillgängligt för hörselskadade

Tillgängligt för hörselskadade
Betyg: Lokalen uppfyller riktlinjerna


Tillgängligt för astmatiker och allergiker

Tillgängligt för astmatiker och allergiker
Betyg: Lokalen uppfyller till största del riktlinjerna


Handikappanpassad toalett

Handikappanpassad toalett
Betyg: Lokalen uppfyller till största del riktlinjerna


Toalett

Toalett
Betyg: Lokalen uppfyller riktlinjerna


Visa större karta (Google Maps, nytt fönster)