Qvarnaslätt

Sökväg: Kategorier »

Kvarneslättsgatan 2
382 32, NYBRO
Telefon: 0481-118 75

Ej möjligt att sitta skyddad inom synhåll för taxi etc., omarkerad yttertrappa 2 steg, ej ledstång, ej ringklocka, ej dörröppnare, entrétröskel 10 cm, växter inomhus kan förekomma, omarkerad innetrappa 17 steg, ej ledstång 3 dm före eller efter trapp, ej hörslinga (ljudanläggning finns). Uteramp: bredd 119 cm, 14 % lutning, ej ledstång, ej tillräckligt utrymme för rullstol på vilplan för att kunna öppna dörren, friytan vid entrédörrens öppningssida mindre än 70 cm. Toalett: ej visuellt brandalarm, ej larmknapp som nås från rullstol eller toalettstol, yta 150x170 cm.


Tillgänglighet för rullstolsburna

Tillgänglighet för rullstolsburna
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Tillgänglighet för synskadade

Tillgänglighet för synskadade
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Handikappsparkering

Handikappsparkering
Betyg: Lokalen uppfyller riktlinjerna


Tillgängligt för hörselskadade

Tillgängligt för hörselskadade
Betyg: Lokalen uppfyller till största del riktlinjerna


Tillgängligt för astmatiker och allergiker

Tillgängligt för astmatiker och allergiker
Betyg: Lokalen uppfyller till största del riktlinjerna


Handikappanpassad toalett

Handikappanpassad toalett
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Toalett

Toalett
Betyg: Lokalen uppfyller riktlinjerna


Visa större karta (Google Maps, nytt fönster)