Manwo shoes

Sökväg: Kategorier »

Fabriksgatan 4 B
382 30, NYBRO
Telefon: 0481-480 80

Omarkerad yttertrappa 1 steg, ej ledstång, ej ringklocka, ej dörröppnare, entrédörr 68 cm passage, ej ljudligt brandalarm, skinndoft i lokalen, receptionsdisk 95 cm hög.


Tillgänglighet för rullstolsburna

Tillgänglighet för rullstolsburna
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Tillgänglighet för synskadade

Tillgänglighet för synskadade
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Handikappsparkering

Handikappsparkering
Betyg: Lokalen uppfyller riktlinjerna


Tillgängligt för astmatiker och allergiker

Tillgängligt för astmatiker och allergiker
Betyg: Lokalen uppfyller till största del riktlinjerna


Visa större karta (Google Maps, nytt fönster)