Målerås Folkets Hus

Sökväg: Kategorier »

Kapellgatan 1
380 42, MÅLERÅS
Telefon: 0481-310 60

Ej möjligt att sitta skyddad inom synhåll för taxi etc., omarkerad yttertrappa 2 steg, ej ledstång, ej ringklocka, ej dörröppnare, information om ljudligt brandalarm saknas, djur kan förekomma, ej hörslinga. Uteramp: bredd 100 cm, 12 % lutning, ej ledstång 3 dm före eller efter ramp, ej 70 cm friyta vid entrédörrens öppningssida. Toalett: ej visuellt brandalarm, yta 155x160 cm.


Tillgänglighet för rullstolsburna

Tillgänglighet för rullstolsburna
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Tillgänglighet för synskadade

Tillgänglighet för synskadade
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Handikappsparkering

Handikappsparkering
Betyg: Lokalen uppfyller riktlinjerna


Tillgängligt för hörselskadade

Tillgängligt för hörselskadade
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Tillgängligt för astmatiker och allergiker

Tillgängligt för astmatiker och allergiker
Betyg: Lokalen uppfyller till största del riktlinjerna


Handikappanpassad toalett

Handikappanpassad toalett
Betyg: Lokalen uppfyller till största del riktlinjerna


Toalett

Toalett
Betyg: Lokalen uppfyller riktlinjerna


Visa större karta (Google Maps, nytt fönster)