Örsjö bygdegård

Sökväg: Kategorier »

Bygdegården
382 90, ÖRSJÖ
Telefon: 0709-60 75 27

Omarkerad yttertrappa 4 steg, ej ledstång 3 dm före eller efter trappa, uteramp 115 cm bred, ej ledstång 3 dm före eller efter ramp, ej ringklocka, ej dörröppnare, djur kan förekomma, ej hörslinga, trappa upp till scen 5 steg. Toalett: ej visuellt brandalarm, yta 188x195 cm, dörrbredd 78 cm.


Tillgänglighet för rullstolsburna

Tillgänglighet för rullstolsburna
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Tillgänglighet för synskadade

Tillgänglighet för synskadade
Betyg: Lokalen uppfyller till största del riktlinjerna


Handikappsparkering

Handikappsparkering
Betyg: Lokalen uppfyller riktlinjerna


Tillgängligt för hörselskadade

Tillgängligt för hörselskadade
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Tillgängligt för astmatiker och allergiker

Tillgängligt för astmatiker och allergiker
Betyg: Lokalen uppfyller till största del riktlinjerna


Handikappanpassad toalett

Handikappanpassad toalett
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Toalett

Toalett
Betyg: Lokalen uppfyller till största del riktlinjerna


Visa större karta (Google Maps, nytt fönster)