Hälleberga Hembygdsgård

Sökväg: Kategorier »

Hälleberga
380 41, GULLASKRUV
Telefon: 0481-435 43

Omarkerad yttertrappa 2 steg, ej ledstång, ej ringklocka, ej dörröppnare, entrétröskel 7 cm, innetrösklar 15 cm, djur kan förekomma, omarkerad innetrappa 11 steg, ej ledstång före eller efter trappa.


Tillgänglighet för rullstolsburna

Tillgänglighet för rullstolsburna
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Tillgänglighet för synskadade

Tillgänglighet för synskadade
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Handikappsparkering

Handikappsparkering
Betyg: Lokalen uppfyller riktlinjerna


Tillgängligt för astmatiker och allergiker

Tillgängligt för astmatiker och allergiker
Betyg: Lokalen uppfyller till största del riktlinjerna


Visa större karta (Google Maps, nytt fönster)