Röda korset Kupan

Sökväg: Kategorier »

Hornsgatan 1
382 40, NYBRO
Telefon: 0481-120 24

Omarkerad yttertrappa 1 steg, ej ledstång, ej ringklocka, ej dörröppnare, minsta kommunikationsbredd 110 cm, djur kan förekomma, omarkerad innetrappa 13 steg, ej ledstång 3 dm före eller efter innetrappa, receptionsdisk 90 cm hög.


Tillgänglighet för rullstolsburna

Tillgänglighet för rullstolsburna
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Tillgänglighet för synskadade

Tillgänglighet för synskadade
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Handikappsparkering

Handikappsparkering
Betyg: Lokalen uppfyller riktlinjerna


Tillgängligt för astmatiker och allergiker

Tillgängligt för astmatiker och allergiker
Betyg: Lokalen uppfyller till största del riktlinjerna


Visa större karta (Google Maps, nytt fönster)