Lize’s Interiör

Sökväg: Kategorier »

Fabriksgatan 2 C
382 30, NYBRO
Telefon: 0481-163 00

Omarkerad yttertrappa 1 steg, ej ledstång, ej ringsignal, ej dörröppnare, passagemått innedörrar 70 cm, stark doft från doftljus kan förekomma, omarkerad innetrappa 15 steg, ej ledstång 3 dm före eller efter trappa, receptionsdisk 88 cm hög.


Tillgänglighet för rullstolsburna

Tillgänglighet för rullstolsburna
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Tillgänglighet för synskadade

Tillgänglighet för synskadade
Betyg: Lokalen uppfyller inte riktlinjerna


Handikappsparkering

Handikappsparkering
Betyg: Lokalen uppfyller riktlinjerna


Tillgängligt för astmatiker och allergiker

Tillgängligt för astmatiker och allergiker
Betyg: Lokalen uppfyller till största del riktlinjerna


Visa större karta (Google Maps, nytt fönster)